Έλληνες Swingers

Όροι Χρήσης

  • Γράφτηκε από τον/την Άγγελος Μιμηκόπουλος
  • Category: Νομικά

1. Δεν επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση προβολή προϊόντων και υπηρεσιών παντός είδους στις αναρτήσεις μελών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή.

2. Οι αναρτήσεις υποβάλλονται στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ουγγρικά και υπόκεινται σε ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο. Αναρτήσεις που υποβάλλονται σε «greeklish» διαγράφονται.

3  Ο χρήστης συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο και όσα προαιρετικά επιθυμεί και υποβάλλει την αίτηση εγγραφής. Μετά την αποδοχή/επιβεβαίωση από το σύστημα και την ενημέρωση του διαχειριστή, εντάσσεται στην κοινότητα «Έλληνες Ηδονιστές» ως δόκιμο μέλος.
Η αυτή διαδικασία ακολουθείται και για τα αμφιφυλόφιλα και ετερόφυλα ζευγάρια, τα οποία μετατάσσονται στην τάξη των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών κατόπιν βιντεοσυνέντευξης με το διαχειριστή. Στη συνέχεια λαμβάνουν σε μορφή pdf στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται στην αίτηση εγγραφής δεκαψήφιο κωδικό αριθμό για πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου και επικοινωνία με άλλα ζευγάρια. Το δελτίο πιστοποιημένου μέλους ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή.

4. Ο δικτυακός τόπος συζητήσεων (forum) του ιστότοπου «Έλληνες Ηδονιστές»  παρέχει πλήρη ελευθερία έκφρασης και διακίνησης ιδεών στα μέλη του, πάντοτε όμως μέσα στα διακριτά όρια της διαδικτυακής ελευθεροτυπίας, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο διαχειριστής επεμβαίνει προληπτικά σε περιπτώσεις προσβολής ή δυσφήμισης άλλου μέλους και διστηρεί το δικαίωμα επιβολής προσωρινής ή μόνιμης φραγής πρόσβασης του μέλους σε αυτό. Η προσωρινή φραγή πρόσβασης διαρκεί τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση στο μέλος με ιδιωτικό μήνυμα. Η μόνιμη φραγή πρόσβασης επιβάλλεται σε ειδικές περιπτώσεις που καθιστούν την παραμονή του μέλους στην κοινότητα αδύνατη.

5. Στα υπό συζήτηση θέματα εκφράζονται προσωπικές απόψεις μελών, που δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη γραμμή του διαχειριστή του ιστότοπου «Έλληνες Ηδονιστές».

6. Επιτρέπεται η υποβολή απεριόριστου αριθμού σχολίων και παρατηρήσεων από τα μέλη του δικτυακού τόπου συζητήσεων (forum) στα υπό συζήτηση θέματα. Άνοιγμα, όμως, νέου θέματος επιτρέπεται μόνο στην αντίστοιχη κατηγορία. Σε περίπτωση αμφιβολίας τα μέλη παρακαλούνται να απευθύνονται στο διαχειριστή.

7. Επιτρέπεται η κοινοποίηση οπτικοακοακουστικού υλικού από άλλους παρεμφερείς ιστότοπους, εφόσον αναφέρεται ρητά η πηγή προέλευσης και παρατίθεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος. Επιτρέπεται η ανάρτηση αποκαλυπτικών γυμνών φωτογραφιών μελών, όχι όμως αυτών που εστιάζονται  στα γεννητικά όργανα ανδρών και γυναικών, ιδιίως μορίου  σε στύση. Πριν από την ανάρτηση τέτοιου υλικού, επικοινωνείτε με το διαχειριστή για έγκριση.

10. Οι όροι χρήσης στον δικτυακό τόπο συζητήσεων (forum) του ιστότοπου «Έλληνες Ηδονιστές» υπόκεινται σε διαρκή αναθεώρηση, με την προσθήκη ή τροποποίηση όλων ή επιμέρους όρων κατά περίπτωση.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates